Jakie dokumenty należy umieścić w części C akt osobowych?

W poprzednich wpisach zaprezentowane zostały podstawowe zadania działu kadr i płac. Jednym z nich jest prowadzenie akt osobowych pracowników. O tym temacie można było się też dowiedzieć w kilku poprzednich wpisach, gdzie zostały wymienione rodzaje dokumentów, przechowywanych w części A i B. Nadszedł i czas, aby dowiedzieć się jakie dokumenty, należy umieścić w części C akt osobowych. Trzeba również przypomnieć, że ta część akt, dotyczy wszystkich dokumentów, jakie wiążą się z zakończeniem stosunku pracy. 

Do dokumentów umieszczanych w części C należą: 

  • Oświadczenie o wypowiedzeniu lub zakończeniu umowy o pracę,
  • Dokumenty dotyczące wydania świadectwa pracy,
  • Kopia świadectwa pracy,
  • Umowa o zakazie konkurencji (jeżeli została zawarta),
  • Orzeczenie lekarskie wydane w związku z wykonanymi badaniami okresowymi, po zakończeniu stosunku pracy,

Samo prowadzenie akt osobowych zatrudnionych pracowników to nie jedyny obowiązek pracodawcy. Musi on zadbać o to, aby dokumenty te nie trafiły do osób nieupoważnionych. Należy je również przechowywać w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu.