Jaki dokumenty zaliczamy do dowodów księgowych?

Za dowód księgowy mogą zostać uznane tylko i wyłącznie określone dokumenty. Są nimi:

1. faktury, w tym faktury korygujące,
2. dokumenty celne,
3. noty korygujące
4. dzienne zestawienia dowodów,
5. noty księgowe, sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej,
6. dowody przesunięć,
7. dowody opłat pocztowych i bankowych,
8. inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat.
9. inne dowody stwierdzające fakt dokonania operacji zgodnie z jej przebiegiem faktycznym, które zawierają:

– określenie wystawcy i wskazanie stron danej operacji,
– datę wystawienia dowodu i datę albo okres dokonania danej operacji,
– przedmiot operacji gospodarczej,
– przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie,
– podpisy osób uprawnionych,

10. nota obciążeniowa jeśli zawiera wszystkie elementy wymienione wyżej, a wnioskodawca nie jest w stanie uzyskać innych dowodów, które pozwoliłyby mu na udokumentowanie przedmiotowych kosztów.