Jak usunąć środek trwały z ewidencji księgowej?

Jeżeli zdecydujemy się na to, aby zaprzestać używania danego środka trwałego możemy go zlikwidować. W momencie kiedy pozbywamy się środka trwałego musimy go również usunąć z ewidencji.

Aby zlikwidować niepotrzebny nam środek trwały, musimy sporządzić niezbędnie do tego potrzebny dowód księgowy na druku LT, czyli likwidacja środka trwałego. Dokument ten zawiera różne dane, oto najważniejsze z nich:
– numer dowodu,
– nazwa jednostki, w której likwiduje się środek trwały,
– data wystawienia dokumentu,
– nazwa środka trwałego,
– numer inwentarzowy środka trwałego,
– orzeczenie komisji likwidacyjnej (przyczyna i sposób likwidacji środka trwałego),
– podpisy: członków komisji likwidacyjnej, kierownika jednostki, księgowego, pracownika odpowiedzialnego za gospodarkę środkami trwałymi.