Jak prawidłowo wystawić fakturę VAT-marża?

Faktura VAT różni się od pozostałych faktur. Stosuje się ją w obrocie artykułami używanymi, antykami, dziełami sztuki itd. Marża stanowi różnicę pomiędzy kwotą należności, jaką powinien uiścić nabywca, a ceną jaką zapłaci sprzedawca.

Faktura VAT marża ma bardzo uproszczoną budowę w związku z czym nie musi zawierać następujących danych:
– ceny jednostkowej netto,
– kwoty rabatów,
– sumy wartości sprzedaży netto i naliczonego podatku,
– stawki podatku,
– kwoty należności ogółem.

Na fakturze VAT marża nie trzeba zamieszczać wysokości marży.

Dane, które muszą być obowiązkowo zawarte na fakturze VAT-marża:
– data wystawienia i kolejny numer,
– imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług wraz z ich adresami,
– numer NIP sprzedawcy i nabywcy,
– nazwa towaru,
– data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi,
– jednostka miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług.

Podstawą opodatkowania jest marża w związku z czym faktury powinny zawierać następujące frazy:
– usług turystyki – “procedura marży dla biur podróży”,
– dostawy towarów używanych – “procedura marży – towary używane”,
– dostawy dzieł sztuki – “procedura marży – dzieła sztuki”,
– dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków -“procedura marży-przedmioty kolekcjonerskie i antyki”.