Jak poprawić błędną stawkę na fakturze?

Każda osoba sprzedająca towary oraz usługi, musi liczyć się z obowiązkiem regulacji podatku VAT o wartości 23%. Jednak należy mieć na uwadze, że w niektórych przypadkach stawka ta wynosi 8%, 5% lub 0%.

Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy przedsiębiorca w rozliczeniach zastosuje nieprawidłową stawkę. Jednak może się to wiązać z poważnymi skutkami… O ile w przypadku zawyżenia stawki wiążę się to ze sprzedażą towaru/usługi po wyższej cenie. Wiele gorsza sytuacja występuje przy zaniżeniu VAT-u, ponieważ automatycznie wiążę się to z zaniżeniem należności podatkowych, co z kolei wiążę się z powstawaniem zaległości podatkowych oraz naliczeniem odsetek.

W sytuacji, kiedy przedsiębiorca błędnie zastosuje stawkę podatkową, powinien jak najszybciej ją skorygować. Tak, jak zostało to wcześniej wspomniane – zawyżenie stawki nie wiążę się z konsekwencjami prawnymi. Natomiast organy podatkowe z pewnością będą kwestionowały faktury, w przypadku których stawka została zaniżona.

Chcąc skorygować stawkę VAT-u, należy wystawić fakturę korygującą dla każdej błędnie wystawionej faktury. Odpowiedzialność za to zadanie spoczywa na sprzedawcy, który jest zobowiązany do wpisania na niej odpowiednich danych. W przypadku, kiedy nabywca otrzyma fakturę z błędną stawką podatku, może wówczas sporządzić notę korygującą.