Formy opodatkowania działalności

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z dokonaniem wielu wyborów. Jednym z nich jest forma opodatkowania. Mamy do wyboru cztery formy (jednak nie wszystkie dostępne są dla każdego podatnika).

Wśród form opodatkowania wyróżniamy:

  • Kartę podatkową – jest ona najprostszą formą opodatkowania, korzystać z niej mogą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne oraz działalności określone w ustawie. Podatek obliczany jest na cały rok z góry, jego wysokość zależy od rodzaju wykonywanej działalności, liczby mieszkańców miejscowości, w której wykonywana jest działalność oraz liczby zatrudnianych pracowników. AKTUALIZACJA! Od 2022 roku przedsiębiorcy nie mogą wybrać opodatkowania kartą podatkową. Z tej formy skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy nieprzerwanie kontynuują prowadzenie karty podatkowej przynajmniej od roku 2021.
  • Ryczałt ewidencjonowany – opodatkowaniu tą formą podlegają przychody osób fizycznych oraz spółek cywilnych i jawnych prowadzonych przez osoby fizyczne, a także przychody np. z tytułu najmu, dzierżawy. Wysokość podatku zależy od osiągniętego przychodu. Osoby rozliczające się w tej formie mają możliwość skorzystania z ulg podatkowych.
  • Podatek liniowy –  stosowany jest dla wszystkich form prowadzonej działalności gospodarczej, stawka podatku wynosi 19%. Podatek obliczany jest od dochodu oraz nie ma możliwości skorzystania z ulg podatkowych.
  • Opodatkowanie na zasadach ogólnych – inaczej podatek progresywny, obliczany jest od dochodu. Stawka podatku uzależniona jest od wysokości uzyskiwanych dochodów i wynosi 18% i 32%. Wybierając tę formę istnieje możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem oraz odliczania kwoty wolnej od podatku i zastosowania ulg podatkowych.

Jeżeli przedsiębiorca nie określi formy, to zostaje opodatkowany podatkiem dochodowym według skali .

Call Now Button