Ewidencja wyposażenia

Wyposażenie to składniki majątku, których nie zalicza się do środków trwałych. Składniki zaliczane do wyposażenia muszą być związane z prowadzoną działalnością. Prowadzenie ewidencji wyposażenia jest obowiązkowe, określone jest przez przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Ewidencji wyposażenia podlegają składniki majątku, których wartość początkowa przekracza kwotę 1500 złotych, ale nie przekracza kwoty 10 000 zł, a przewidywany okres użytkowania jest krótszy niż rok. Składniki majątku o niższej wartości nie muszą być ujmowane w ewidencji.

Nie ma określonej formy ewidencji, jednak powinno zawrzeć się w niej:
– numer wpisu,
– datę nabycia wyposażenia,
– numer faktury lub rachunku,
– nazwę wyposażenia,
– cenę zakupu lub koszt wytworzenia wyposażenia,
– numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z nabycie wyposażenia,
– datę likwidacji, datę sprzedaży lub datę darowizny wyposażenia,
– przyczynę likwidacji wyposażenia.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę główną!