Dokumenty księgowe

 

dokumenty-ksiegowe

Dokumenty księgowe są dowodami, których zadaniem jest potwierdzenie zaistniałych operacji dokonanych w naszym przedsiębiorstwie i ujęcie ich w ewidencji księgowej.

Są przydatne w dokonaniu analizy finansowej jednostki gospodarczej. Stanowią również ważne źródło informacji przy opracowywaniu sprawozdania finansowego.

Z uwagi na jednostkę wystawiającą dokumenty, wyróżniamy ich następujące rodzaje:
– dowody zewnętrzne własne, czyli głównie faktury VAT sprzedaży, które przekazujemy w oryginale kontrahentom,
– dowody zewnętrzne obce, przede wszystkim faktury VAT zakupu, które otrzymujemy od dostawców,
– dowody wewnętrzne, czyli dokumenty potwierdzające operacje gospodarcze zachodzące na terenie naszego przedsiębiorstwa,
– dowody zbiorcze, których idealnym przykładem jest m.in. raport kasowy.

Ze względu na etapy sporządzania, rozróżniamy: 
– dokumenty źródłowe rejestrujące zajście danego zdarzenia gospodarczego, np. wpłata do kasy,
– dokumenty wtórne wystawiane na podstawie dokumentów źródłowych, np. raport kasowy.

W dokumencie księgowym powinny znaleźć się informacje takie, jak:
– określenie rodzaju dowodu,
– określenie stron, co pozwoli zidentyfikować strony transakcji,
– opis danej operacji, jej wartość oraz cenę jednostkową,
– datę sporządzenia dowodu,
– podpis osoby odpowiedzialnej,
– zapis, który potwierdza sprawdzenie dowodu księgowego.