Czym jest firmanctwo?

Posługiwanie się w prowadzonej działalności danymi innego podmiotu prowadzi do powstania zjawiska firmanctwa będącego jednocześnie przestępstwem karno-skarbowym. Prościej mówiąc o firmanctwie mówimy w przypadku, gdy podmiot, który nie chce posługiwać się własnymi danymi w celu ukrycia faktycznie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, jednocześnie wykorzystujemy dane innego podmiotu, który wystawia na siebie faktury rejestrujące sprzedaż drugiej strony w zamian za zapłatę należnego VAT-u oraz podatku dochodowego wynikającego z dokumentów sprzedaży. Co więcej wszelkie inne operacje wykonywane przez firmowanego w kontaktach kooperacyjnych np. wynikające z zawartych przez niego umów czy służące rozliczeniom podatkowym zawierać będą dane rejestrowe podmiotu, który je użycza.

Pośród najczęstszych przyczyn występowania zjawiska firmanctwa w gospodarce jest chęć uniknięcia zapłaty wysokich podatków oraz comiesięcznych składek na ubezpieczenie społeczne na które częstokroć przedsiębiorcę po prostu nie stać. Zjawisko to nazywamy oszustwem podatkowym. Proceder ten jest jednak równie często stosowany przez osoby ukarane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa gospodarcze, a co za tym idzie mają zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. 

Osoby, które dopuszczają się tego wykroczenia narażają się nie tylko na sankcję, ale również karę pozbawienia wolności do 3 lat. Oczywiście należy również pamiętać, że osoby dopuszczające się czynów zabronionych oprócz wspomnianych kar muszą pokryć również pozostałą kwotę podatku.