CZĘŚĆ B AKT OSOBOWYCH

W poprzednich wpisach został poruszony temat prowadzenia akt osobowych pracowników. Wiadomo już z jakich części się składają i jakiego typu dokumenty powinno się w nich zamieszczać. Najwyższy czas dokładniej wymienić dokumenty, jakie mogą znaleźć się w kolejnej części akt osobowych, oznaczonej literą B.

Przypomnieć należy, że w części B muszą się znaleźć dokumenty, dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz jego przebiegu. Zaliczyć do nich możemy:

  • umowę o pracę,
  • pisemne potwierdzenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu pracy, przepisów i zasad BHP oraz zakresem informacji objętych tajemnicą służbową;
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP,
  • kwestionariusz osobowy,
  • oświadczenie o zamiarze lub braku korzystania z uprawnień rodzicielskich, praw pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4, praw pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 14, jeżeli pracownik jest rodzicem;
  • oświadczenie pracownika o przekazywanie pieniędzy na konto bankowe,
  • PIT-2,
  • oświadczenie o podwyższonych kosztach uzyskania przychodów,
  • orzeczenie lekarskie przebytych badaniach okresowych i kontrolnych,
  • umowa o zakazie konkurencji (pod warunkiem, że została zawarta),
Call Now Button