Co zawiera faktura?

Faktura jest dokumentem dotyczącym sprzedaży. Zawiera one wszystkie szczegółowe dane związane z transakcją.

Faktura posiada w sobie informacje takie, jak:
– sposób odbioru, miejsce dostawy i inne,
– dane do rozliczenia obowiązujących podatków,
– podsumowanie: cyframi i słownie,
– dane identyfikujące dokument: numer, data wystawienia,
– strony kupna – sprzedaży: sprzedawca i nabywca,
– podpisy uczestników transakcji (obecnie w Polsce wymagane wyłącznie w przypadku, faktury VAT RR, wystawianej w transakcjach z rolnikami ryczałtowymi),
– specyfikacja przedmiotu transakcji: nazwa towaru lub usługi, ilość, cena, wartość,
– informacja o uzgodnionych terminach i formie zapłaty.