Co ująć w dowodzie wewnętrznym?

Minister Finansów w rozporządzeniu dotyczącym prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określił, iż przedsiębiorca ma prawo sporządzać dowody wewnętrzne, które będą dokumentowały niektóre wydatki w przedsiębiorstwie.
Dowód wewnętrzny może dotyczyć:
-zakupu od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych,
-zakupu od ludności sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług surowców zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych,
-wartości produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli prowadzonej przez podatnika,
-zakupu w jednostkach handlu detalicznego materiałów pomocniczych,
-kosztów diet,
-zakupu od ludności odpadów poużytkowych, stanowiących surowce wtórne,
-wydatków związanych z opłatami za czynsz, energię, wodę, gaz, telefon,
-opłat sądowych i notarialnych,
-opłaty skarbowej,
-wydatków związanych z parkowaniem samochodu.