Co to jest RODO i jak się do niego przygotować?

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy zawarte są w Kodeksie pracy oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. W maju 2018 roku zaczną obowiązywać zasady Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich dyrektyw (w skrócie RODO).

Jak przygotować się na nadchodzące zmiany?
Przede wszystkim należy przeprowadzić audyt przygotowawczy. W jego ramach konieczne jest udokumentowanie danych osobowych, które są przetwarzane, określenie skąd one pochodzą, co uprawnia nas do wykorzystywania tych danych oraz sprawdzenie komu są one udostępniane i jak są zabezpieczane.

RODO przewiduje konieczność wprowadzenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewnią należyty stopień bezpieczeństwa. Tym samym niezbędne będzie wykorzystywanie zatwierdzonego kodeksu postępowania, a także uzyskanie odpowiedniego certyfikatu.