Co to jest CŁO?

W ramach przypomnienia innych ważnych zagadnień odnośnie prowadzenia księgowości, zapraszamy na naszą stronę główną!

Cło czyli opłata przewozowa to należność nakładana przez państwo na towary w związku z ich przewozem przez jego granice.

CŁO pobierane jest w celu:
– zwiększenia wspływów do budżetu państwa,
– obrony rynku wewnętrznego,
– zmiany warunków wymiany handlowej.

Rodzaje ceł:
– cło importowe: jego głównym celem jest ochrona produkcji krajowej,
– cło eksportowe: nakładane na surowce, w celu zmuszenia przedsiębiorców do przetwarzania ich na terenie naszego kraju,
– cło tranzytowe: obarczeni są nim zagraniczni kupcy, transportujący towary przez dane państwo.

Jako, iż opłata ta nakładana jest na importowane produkty, wpływa ona bezpośrednio na cenę danych dóbr, a to z kolei odbija się na zmniejszeniu na nie popytu. Cła wspierają zatem rodzime rynki. Niekorzystne aspekty cła odczuwają głównie zagraniczni producenci oraz konsumenci w danym kraju.

Obszar celny to terytorium, na którym obowiązuje prawo celne. Może je stanowić jedno państwo lub kilka tworzących unię celną. Czasem wydziela się także strefę wolnostojącą, czyli niewielki, wydzielony obszar, który również jest objęty przepisami prawa celnego.