Co powinno znaleźć się na fakturze VAT?

Faktura to podstawowy dokument potwierdzający transakcje gospodarcze. Co musi się w niej znaleźć, aby była poprawnie wystawiona?
1. Data wystawienia
2. Kolejny numer faktury
3. Dane sprzedawcy i nabywcy
4. Numery NIP
5. Data transakcji
6. Identyfikacja przedmiotu transakcji, czyli określenie nazwy usługi, wyrobu gotowego lub towaru, a także podanie ich rodzaju, miary i ilości
7. Kwoty, a w tym:
a) cena jednostkowa netto
b) opusty lub obniżki, jeżeli nie zostały zawarte w kwocie netto
c) wartość sprzedaży netto
d) wartość podatku od kwoty sprzedaży netto, z rozróżnieniem na sprzedaż objętą odrębnymi stawkami podatku oraz sprzedaż zwolnioną z podatku
e) wielkość należności ogółem

Oznaczenia dodatkowe, które mogą być konieczne w zależności od przedmiotu transakcji oraz zasad jej dokonywania. Np. metodę kasową, jeśli ją wybrałeś, podstawę prawną o zwolnieniu z podatku VAT itp.    FA VAT