Centralny Rejestr Faktur

Centralny Rejestr Faktur to struktura, która ma skutecznie przyczynić się do zlikwidowania tak zwanej szarej strefy. Jest to baza informatyczna Ministerstwa Finansów, u podstaw której znajdzie się system Jednolitego Pliku Kontrolnego (więcej informacji o JPK znajdziesz tutaj KLIK). W ramach rejestru wszyscy przedsiębiorcy będą zobowiązani do wysłania informacji odnośnie każdej wystawionej oraz otrzymanej faktury w ramach prowadzonej działalności.

W początkowej fazie będzie to jednolita baza, jednak plany z nią związane są znacznie szersze. Rejestr ma skrócić okresy dotyczące JPK, a także objąć podatników, dla których uruchomiony został tak zwany kanał informacji zwrotnej.

Co w rzeczywistości zapewni Centralny Rejestr Faktur?
Zapewni możliwość kontroli i analizy rozliczeń nie tylko Ministerstwu Finansów, ale także samym podatnikom, którzy dodatkowo otrzymają możliwość szybkiego zgłaszania wszelkich nieprawidłowości.

Centralny Rejestr Faktur wystartował 25. lutego bieżącego roku, stąd też na efekty jego działalności musimy jeszcze poczekać.