Bezpieczny elektroniczny podpis zadziała na terenie całej UE

Od 1 lipca 2016 roku obowiązuje rozporządzenie ujednolicające przepisy dotyczące podpisów elektronicznej w całej Unii Europejskiej. Rozporządzenie w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, tzw. eIDAS wprowadza takie same przepisy dotyczące e-podpisów w każdym kraju członkowskim UE.

Rozporządzenie obejmuje m.in.:
– podpisy elektroniczne,
– pieczęci elektroniczne,
– dokumenty elektroniczne,
– usługi rejestrowanego doręczenie elektronicznego,
– elektroniczne wyznaczniki czasu.

Należy zauważyć, że rozporządzenie eIDAS wprowadza nieznane do tej pory polskiemu prawu sposoby elektronicznego zabezpieczania dokumentów.

Zgodnie z rozporządzeniem mają pojawić się m.in. e-pieczęci. E-pieczęć to dane w postaci elektronicznej dodane do innych danych w postaci elektronicznej lub logicznie z nimi powiązane, zapewniające autentyczność pochodzenia i integralność powiązanych danych. E-pieczęć odróżnia od e-podpisu to, że podmiotami z niego korzystającymi nie są osoby fizyczne.

Call Now Button