Amortyzacja bilansowa

Strona główna / Księgowość / Amortyzacja bilansowa

Amortyzacja jest to koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
Z amortyzacją łączy się pojęcie umorzenia. Umorzenie to wyrażone wartościowo zużycie środka trwałego (wartości niematerialnej i prawnej) od początku jego używania.

Prawo bilansowe różni się nieco od prawa podatkowego. Głównymi różnicami są:
– moment rozpoczęcia odpisów amortyzacyjnych,
– wyłączenia z amortyzacji,
– stawki amortyzacji;
– metody amortyzacji;

W przypadku amortyzacji bilansowej amortyzowane są składniki rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialne i prawne nie wcześniej niż w momencie oddania ich do użytkowania.

open

Uzyskanie wniosków o niezaleganiu w ZUS oraz US || Składanie wniosków do KRS w imieniu Klienta || Wnioski do BDO || JPK_V7

zadzwoń