Czy można zrezygnować z VAT?

Ustawa o VAT określa, iż podmiot dokonujący sprzedaży, nieprzekraczającej równowartości 200 000 zł w poprzednim roku podatkowym może skorzystać ze zwolnienia z VAT. Osoby, które dobrowolnie zrezygnowały ze zwolnienia mogą do niego wrócić, jednak nie wcześniej niż po upływie jednego roku, licząc od końca roku, w którym zrezygnowali oni ze zwolnienia. Podatnicy rozpoczynający swoją działalność w trakcie trwania roku limit swój liczą proporcjonalnie do ilości miesięcy w trakcie których funkcjonują na rynku. Aby powrócić do zwolnienia należy dokonać aktualizacji poprzez złożenie formularza VAT-R, który zamienia podatnika czynnego VAT na podatnika zwolnionego z danego opodatkowania. Złożenie wniosku nie może nastąpić później niż 7. stycznia. Ze zwolnienia VAT niezależnie od wysokości sprzedaży nie mogą skorzystać przedsiębiorcy trudniący się dostawą towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, wyrobów wykonanych z metali szlachetnych, a także świadczący usługi…
Read More