Zmiana wartości środka trwałego

Wartość początkowa środka trwałego, wraz z biegiem czasu i użytkowaniem może ulec zmianie. Aktualizacja wartości ŚT niezwykle istotna ponieważ wpływa ona na wysokość odpisów amortyzacyjnych i co za tym idzie koszt uzyskania przychodów. 1. Zwiększenie wartości Przykładem zwiększenia wartości ulepszenie, które jest możliwe jeśli: - środek został zrekonstruowany, rozbudowany, zmodernizowany lub przebudowany, - suma wydatków na ulepszenie w danym roku przekroczyła 3500 zł, - ulepszenie spowodowało wzrost wartości użytkowej. Zwiększenie wartości można udokumentować poprzez sporządzenie dowodu księgowego OT. Służy on do przyjmowania środków trwałych, w praktyce jednak często stosuje się go również do udokumentowania zwiększenia wartości. 2. Zmniejszenie wartości Zmniejszenie wartości najczęściej ma związek z odłączenia jego części składowej lub peryferyjnej. Wartość początkową zmniejsza się o kwotę, która zostaje obliczona na podstawie równania: cena nabycia lub koszt wytworzeni oddzielonej części…
Read More