Podatek VAT – zmiany od 1 lipca 2020 r.

Początek lipca 2020 roku wiązał się ze zmianami w zakresie nowej matrycy stawek VAT, co miało na celu znaczne uproszczenia w zakresie stawek VAT. W ogłoszonych modyfikacji, główną zmianą była ta w zakresie sposobu identyfikacji towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT. Jak się okazuje, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) odejdzie do lamusa, a na jej miejsce wejdzie Nomenklatura Scalona (CN), bądź Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB). Zmiana ta jest bardzo istotna, ponieważ pociąga za sobą wiele kolejnych. Mowa o nowych regulacjach w zakresie korzystania z obniżonych stawek VAT. Wraz z nowymi zasadami, określone grupy towarowe będzie obowiązywała jednakowa stawka VAT, a przy zmianie stawki ewentualna różnica będzie równana w dół (obniżana). Wówczas podatnicy stosujący obniżone stawki podatku w wysokości 5% lub 8% powinni zapoznać się z nowym wykazem towarów…
Read More