Zgłoszenie działalności do CEIDG

Zgłoszenie działalności gospodarczej wymaga złożenia wniosku CEIDG. We wniosku tym należy wskazać podmiot, który będzie zajmował się prowadzeniem księgowości firmy. Podatnik w tej kwestii ma do wyboru: - zlecenie prowadzenia księgowości firmy biuru rachunkowemu, - zatrudnienie własnego księgowego, - samodzielne prowadzenie księgowości. Zazwyczaj duże firmy, które zatrudniają znaczną liczbę pracowników, podejmują decyzję o zatrudnieniu własnego księgowego, czy też utworzeniu działu księgowości w firmie. Jednak jest to bardzo kosztowne i dla wielu firm pod względem finansowym może okazać się niemożliwe do zrealizowania. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na samodzielne prowadzenie księgowości, to podczas wypełniania formularza CEIDG, pola gdzie należy wprowadzić informację odnośnie podmiotu odpowiedzialnego za rozliczenia księgowe, zostawia puste. Dopuszczalne jest też wprowadzenie danych swojej firmy.
Read More