SLIM VAT od 2021

Już wkrótce zostaną wdrożone kolejne zmiany w ramach uszczelniania VAT. Uproszczenia w zakresie fakturowania, kursu walut i eksportu to tylko niektóre z udogodnień jakie czekają nas od przyszłego roku. Wkrótce uproszczona zostanie procedura rozliczania zaległych faktur in-minus oraz konieczność uzyskiwania potwierdzenia ich otrzymania (dotychczas konieczne było uzyskanie takiego potwierdzenia przez nabywcę towaru klub usługobiorcę). Jeśli chodzi natomiast o faktury in-plus niebawem poznamy nowe przepisy dotyczące sposobu ich rozliczania, którego będzie można dokonywać na bieżąco. Dodatkowo wydłużony zostanie termin stosowania zerowej stawki zaliczki w eksporcie towarów poza terytorium Unii Europejskiej – z 2 do aż 6 miesięcy. Ponadto podatnicy zyskają możliwość wyboru zasady przeliczania kursu walut w celu obliczania podatku dochodowego i stosowania wspólnego kursu walut dla VAT i VIT. Pozostałe zmiany będą dotyczyły wydłużenia terminu na odliczenie VAT na bieżąco…
Read More

O zasadach podatkowych słów kilka

Księgowość w jednym miejscu - rzetelne informacje! Czym jest zasada podatkowa? Mianem tym określamy zestaw zaleceń formułowanych przez teorię ekonomii i finansów pod adresem państwa, tzn. parlamentu, rządu, partii politycznych itp. Pierwsze zasady podatkowe zostały utworzone przez Adama Smitha - równość, pewność, dogodność, taniość. W XIX w. zasady podatkowe zostały rozszerzone i uporządkowane przez Adolpha Wagnera i od tego czasu zostały odrobinę zmodyfikowane. Do zasad podatkowych należą: a) zasady fiskalne: - wydajność - elastyczność - stałość b)zasady ekonomiczne: - nienaruszalność majątku podatników c) zasady sprawiedliwości: - powszechność - równość - zdolność dochodowa d) zasady techniczne: - pewność - dogodność - taniość
Read More