Jak prowadzić rachunkowość – zasada memoriałowa, kasowa i ciągłości działania.

Prowadzenie rachunkowości firmy powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Obowiązują one każde przedsiębiorstwo, praktycznie na całym świecie. Jest to ważne szczególnie teraz, kiedy coraz więcej firm nawiązuje międzynarodową współpracę z innymi podmiotami. Dzisiaj zajmiemy się trzema z zasad rachunkowości: Zasadą memoriałową, zasadą kasową i zasadą ciągłości działania. 1. Zasada memoriałowa Zgodnie z tą zasadą, wszystkie operacje gospodarcze powinny być wykazane w sprawozdaniu finansowym w okresie, w którym wystąpiły. Koszty i zyski powinny być ujęte w konkretnym okresie sprawozdawczym, bez względu na termin ich spłaty. 2. Zasada kasowa Jest przeciwieństwem zasady memoriałowej i nie korzysta się z niej w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Jest niekiedy stosowana w przepisach podatkowych. Zasada kasowa zakłada wykazywanie tylko tych kosztów lub dochodów, które faktycznie zostały poniesione w danym przedziale czasowym. Wiąże się z rzeczywistym…
Read More