Zapasy

Zapasy to składniki majątku firmy, które zaliczane są do aktywów obrotowych. Zapas jest określoną miarami ilościowymi bądź wartościowymi ilością dóbr, która znajduje się w określonym miejscu. Na chwilę obecną dobra te nie są wykorzystywane, ale dzięki ich obecności możemy osiągnąć dane cele. Według innej definicji zapasy to rzeczowe środki obrotowe, które służą zapewnieniu procesu produkcji i dystrybucji. Środki te zajmują powierzchnię magazynową, z zbyt długo przechowywane- tracą swoją wartość. Zapasy dzielą się na: → towary → materiały → produkty gotowe → półprodukty i produkty w toku → zaliczki na dostawy krótkoterminowe   Jeśli chodzi o zarządzanie zapasami, to ma ono na celu zapewnienie odpowiedniej ich wielkości (która jest konieczna do prowadzenia działalności) przy możliwie najmniejszych kosztach.
Read More