Okres wypowiedzenia

Umowę za wypowiedzeniem może rozwiązać jedna ze stron stosunku pracy. Wypowiedzenie dotyczy zarówno osoby zatrudnionej na okres próbny, jak i czas określony i nieokreślony. Kodeks pracy przewiduje następujący czas trwania okresów wypowiedzenia: - 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, - 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, - 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. W przypadku okresu próbnego okres wypowiedzenia wynosi natomiast: - 3 dni robocze, jeśli umowa zawarta jest na mniej niż 2 tygodnie, - 1 tydzień, gdy umowa zawarta jest na co najmniej 2 tygodnie, - 2 tygodnie, w przypadku umowy zawartej na 3 miesiące. Wypowiedzenie rozpoczyna się wraz z pierwszym dniem kalendarzowym miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało złożone. Okres wypowiedzenia trwa pełne…
Read More