Jak długo może trwać okres wypowiedzenia?

Jednym z sposobów ustania stosunku pracy jest wypowiedzenie. Stanowi ono jednostronne Oświadczenie woli zerwania umowy o pracę. Mimo że, jest ono prawem zarówno pracodawcy jak i pracowników, zawsze musi odbywać się w zakresie jakim ustalają to przepisy prawne. Kodeks Pracy zawierający szczegółowe zasady, dotyczące czasu trwania okresu wypowiedzenia określa, że: > Jeżeli pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, przysługuje mu:  - 3 miesięczny okres wypowiedzenia, jeżeli przepracował dłużej niż 3 lata, - miesięczny okres wypowiedzenia, jeżeli przepracował dłużej niż 6 miesięcy, - dwutygodniowy okres wypowiedzenia, jeżeli pracował krócej niż 6 miesięcy. > Jeżeli pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na okres próbny, przysługuje mu: - dwutygodniowy okres wypowiedzenia, jeżeli pracował 3 miesiące, - tygodniowy okres wypowiedzenia, jeżeli pracował dłużej niż 2 tygodnie, - 3 dni…
Read More