Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wniosek

Pozostał tydzień na złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Każdy rolnik, który chciałby odzyskać pieniądze wydane na olej napędowy powinien złożyć wniosek do wójta, prezydenta miasta lub burmistrza w terminie od 1 do 31 sierpnia 2017. Wraz z wnioskiem należy złożyć również kopię lub oryginał faktu VAT, które stanowić będą potwierdzenie zakupu oleju w okresie od 1 lutego do 31 lica, w ramach limitu zwrotu podatku określonego na bieżący rok. Zwrot otrzymają osoby, które: - złożą wniosek wraz z fakturami, w odpowiednim terminie, do wójta lub burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów, - są uznawani za producentów rolnych czyli są osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostką organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej i są posiadaczami gospodarstwa rolnego (grunt o powierzchni…
Read More