Co to jest WIS?

WIS, czyli Wiążąca Informacja Stawkowa zawiera klasyfikację towaru i usług według nomenklatury CN lub PKWiU. Przypomnijmy, że od 1. stycznia 2020 zostanie zmieniony sposób identyfikowania towarów oraz usług. Planowane jest pełne odejście od PKWiU 2008 na rzecz nomenklatury scalonej w zakresie towarów i aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Aby ułatwić stosowanie nowej matrycy składek Ministerstwo Finansów wprowadza nowy instrument podatkowy. Oznacza to, że podatnicy którzy mają wątpliwości co do stosowanej przez nich stawki VAT będą mogli wystąpić z wnioskiem o jej określenie dla transakcji dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i świadczenia usług. Stawka określana jest w formie decyzji zwanej Wiążącą Informacją Stawkową, zawierającą: - opis towaru lub usługi, - klasyfikację towaru według działu, - stawkę podatku. O wydanie WIS może starać się każdy podatnik, który posiada NIP,…
Read More