Jak zweryfikować kontrahenta?

Decyzja o podjęciu współpracy jest bardzo ważna podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety niesie to ze sobą ryzyko zawarcia współpracy z nieuczciwym kontrahentem, który może utrudnić nam dalsze funkcjonowanie na rynku, a także osłabić nasza pozycję. Zanim zawrzemy umowę z kontrahentem konieczna jest jego dokładna weryfikacja. Po pierwsze, sprawdź status podatnika VAT. Kolejno należy zweryfikować rejestr podmiotów gospodarczych. Wszelkie dane znajdziesz w bazie REGON, CEIDG oraz w KRS-ie. Przedsiębiorstwa dodatkowo można skontrolować w wykazie podmiotów składających kaucję gwarancyjną, dotyczy to jednak wyłącznie przedsiębiorstw zajmujących się obrotem towarów wrażliwych. Istnieją również płatne formy weryfikacji kontrahenta. Należą do nich Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych oraz Krajowy Rejestr Dłużników.
Read More