Zmiany w VAT 2017

Wraz z nadejściem roku 2017 w życie weszło wiele zmian z zakresu podatku od towarów i usług. Wśród nich można wyróżnić 5, które najbardziej odbiją się na podatnikach VAT-u. 1. Możliwość kwartalnego rozliczania się z urzędem będzie przysługiwać już wyłącznie małym podatnikom, czyli przedsiębiorcom, których wartość sprzedaży za ubiegły rok obrotowy nie przekroczyła równowartości 1,2 mln euro. Tak więc większość podatników swoje deklaracje będzie musiała składać co miesiąc. 2. Wprowadzono konieczność elektronicznego wprowadzania deklaracji VAT przez podatników zarejestrowanym jako podatnicy VAT EU, osób będących dostawcami lub nabywcami towarów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia, a także podatników zobowiązanych do składania deklaracji PIT lub CIT przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. 3. Przedsiębiorcy pragnący uzyskać status podatnika VAT mogą liczyć się z odmową, jeżeli ich weryfikacja wykaże, że dane w zgłoszeniu rejestracyjnym…
Read More

Czy można zrezygnować z VAT?

Ustawa o VAT określa, iż podmiot dokonujący sprzedaży, nieprzekraczającej równowartości 200 000 zł w poprzednim roku podatkowym może skorzystać ze zwolnienia z VAT. Osoby, które dobrowolnie zrezygnowały ze zwolnienia mogą do niego wrócić, jednak nie wcześniej niż po upływie jednego roku, licząc od końca roku, w którym zrezygnowali oni ze zwolnienia. Podatnicy rozpoczynający swoją działalność w trakcie trwania roku limit swój liczą proporcjonalnie do ilości miesięcy w trakcie których funkcjonują na rynku. Aby powrócić do zwolnienia należy dokonać aktualizacji poprzez złożenie formularza VAT-R, który zamienia podatnika czynnego VAT na podatnika zwolnionego z danego opodatkowania. Złożenie wniosku nie może nastąpić później niż 7. stycznia. Ze zwolnienia VAT niezależnie od wysokości sprzedaży nie mogą skorzystać przedsiębiorcy trudniący się dostawą towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, wyrobów wykonanych z metali szlachetnych, a także świadczący usługi…
Read More

Podatek VAT

Ostatnie wpisy poświęcone były podatkom CIT I PIT, dziś pora dowiedzieć się więcej o podatku VAT. Podatkiem VAT nazywamy podatek od towarów i usług, który dotyczy zarówno sprzedawców jak i konsumentów. Jest to wartość doliczana do każdej transakcji. Nie jest rozliczany osobno w urzędzie skarbowym, ale podczas kupna towaru lub usługi, ponieważ zawiera się w jego cenie. Podatek VAT stanowi jedno z głównych źródeł dochodów państwa. Płacą go organizacje, które świadczą odpłatne usługi lub sprzedają towary. W przypadku kiedy otrzymana darowizna bądź dotacja ma bezpośredni wpływ na cenę usługi lub towaru, również płacony jest podatek. W ustawie o VAT nie ma rozróżnienia na działalność: statutową odpłatną, statutową nieodpłatną oraz gospodarczą. W związku z tym organizacja, która np. nie prowadzi działalności gospodarczej może być zobowiązana do płacenia podatku. Z płacenia podatku…
Read More