Umowa na usługi księgowe

Umowa na usługi księgowe to kluczowy element skutecznego zarządzania finansami w każdym przedsiębiorstwie. Outsourcing księgowości stał się popularnym rozwiązaniem, pozwalając firmom skoncentrować się na swojej głównej działalności, jednocześnie korzystając z profesjonalnej obsługi księgowej. Czego dowiesz się z artykułu: Czy umowa na usługi księgowe jest potrzebna? Dlaczego warto podpisać umowę o świadczenie usług księgowych? Komu powierzyć prowadzenie firmowej księgowości? Umowa na usługi księgowe - Klucz do efektywnego zarządzania finansami Umowa na usługi księgowe to umowa zawierana pomiędzy przedsiębiorstwem a zewnętrznym biurem rachunkowym lub księgowym, które podejmuje się prowadzenia kompleksowej księgowości dla firmy. W ramach umowy na usługi księgowe biuro rachunkowe zajmuje się wszelkimi aspektami związanymi z finansami, takimi jak rozliczenia podatkowe, tworzenie i prowadzenie dokumentacji księgowej, sporządzanie raportów finansowych, czy rozliczanie płac. Dzięki temu przedsiębiorstwo może skupić się na swojej działalności,…
Read More

Uproszczone sprawozdanie finansowe

Mikro jednostki od 2015 roku zostały uprawnione do sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej. Dokument taki składa się przede wszystkim z bilansu, rachunku zysków i strat, a także informacji uzupełniającej, która powinna zawierać między innymi kwotę zobowiązań finansowych z tytułu gwarancji i poręczeń, które nie zostały zawarte w bilansie, zobowiązania dotyczące emerytur, kwoty zaliczek i kredytów oraz wartości udziałów własnych i przyczyny ich nabycia. Do uproszczonej formy sporządzania sprawozdań finansowych uprawnione zostały spółki handlowe tj. spółki osobowe i kapitałowe oraz inne osoby prawne, które nie mogą przekroczyć następujących wartości: - 1 500 000 złotych* - suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, - 3 000 000 złotych*- przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy. - 10 osób*- zatrudnienie średnioroczne. Dodatkowo osoby fizyczne, które dobrowolnie prowadzą księgi rachunkowe…
Read More

Wszystko o fakturze zbiorczej

Opcja pozwalająca przedsiębiorcom na sporządzenie faktury zbiorczej, daje również możliwość udokumentowania kilku transakcji jednocześnie. Istotne jednak jest to, aby operacje te były wykonane przez jednego przedsiębiorcę dla jednego kontrahenta. Natomiast przepisy obowiązujące w Polsce, nie do końca precyzują owe zagadnienie. Przedmiotem faktury zbiorczej jest kilka dostaw towarów, które zostały zamówione przez jednego kontrahenta, a także które powinny odbyć się w jednym miejscu. Ewentualna możliwość wystawienia owego dokumentu zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązuje przez 15 dni miesiąca, który następuje po miesiącu dokonania dostawy. W fakturze zbiorczej należy zawrzeć informacje obowiązkowe do których zaliczamy datę wystawienia faktury, nazwę podatnika oraz kontrahenta, nazwę towaru, numer NIP spółki, datę zakończenia dostawy, itp.. Możliwość wystawienia faktur zbiorczych daje przedsiębiorcom możliwość obniżenia kosztów księgowych. Dodatkowo jest to także oszczędność czasu oraz zminimalizowanie ilości wystawianych dokumentów. Prócz…
Read More