Uproszczone sprawozdanie finansowe

Mikro jednostki od 2015 roku zostały uprawnione do sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej. Dokument taki składa się przede wszystkim z bilansu, rachunku zysków i strat, a także informacji uzupełniającej, która powinna zawierać między innymi kwotę zobowiązań finansowych z tytułu gwarancji i poręczeń, które nie zostały zawarte w bilansie, zobowiązania dotyczące emerytur, kwoty zaliczek i kredytów oraz wartości udziałów własnych i przyczyny ich nabycia. Do uproszczonej formy sporządzania sprawozdań finansowych uprawnione zostały spółki handlowe tj. spółki osobowe i kapitałowe oraz inne osoby prawne, które nie mogą przekroczyć następujących wartości: - 1 500 000 złotych* - suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, - 3 000 000 złotych*- przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy. - 10 osób*- zatrudnienie średnioroczne. Dodatkowo osoby fizyczne, które dobrowolnie prowadzą księgi rachunkowe…
Read More

Wszystko o fakturze zbiorczej

Opcja pozwalająca przedsiębiorcom na sporządzenie faktury zbiorczej, daje również możliwość udokumentowania kilku transakcji jednocześnie. Istotne jednak jest to, aby operacje te były wykonane przez jednego przedsiębiorcę dla jednego kontrahenta. Natomiast przepisy obowiązujące w Polsce, nie do końca precyzują owe zagadnienie. Przedmiotem faktury zbiorczej jest kilka dostaw towarów, które zostały zamówione przez jednego kontrahenta, a także które powinny odbyć się w jednym miejscu. Ewentualna możliwość wystawienia owego dokumentu zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązuje przez 15 dni miesiąca, który następuje po miesiącu dokonania dostawy. W fakturze zbiorczej należy zawrzeć informacje obowiązkowe do których zaliczamy datę wystawienia faktury, nazwę podatnika oraz kontrahenta, nazwę towaru, numer NIP spółki, datę zakończenia dostawy, itp.. Możliwość wystawienia faktur zbiorczych daje przedsiębiorcom możliwość obniżenia kosztów księgowych. Dodatkowo jest to także oszczędność czasu oraz zminimalizowanie ilości wystawianych dokumentów. Prócz…
Read More

Pełna księgowość

Prowadzenie pełnej księgowości w firmie zaliczamy do najbardziej zaawansowanych oraz kosztownych. Wymaga od podmiotów gospodarczych dokumentowania wszystkich zdarzeń gospodarczych jakie miały miejsce w firmie. Przedsiębiorcy często powierzają te czynność biurom rachunkowym lub zatrudniają księgowego, aby nie narażać własnego przedsiębiorstwa na błędy. Kto ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości? Do systemów pełnej księgowości są zobligowani przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku obrotowym przekroczyli przychód o wartości 2 mln euro. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości mają również przedsiębiorcy, którzy wybrali zarządzanie firmą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej. Definiując pełna księgowość należy uwzględnić, że dostarcza przedsiębiorcy szczegółowe dane na temat sytuacji gospodarczej firmy. Jeżeli przedsiębiorca decyduje się na samodzielne poprowadzenie systemu księgowego to czeka go obszerny zakres obowiązków. Do głównych możemy zaliczyć: - ewidencja operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie w sposób…
Read More