Jakie koszty wiążą się z zatrudnieniem pracownika w 2018?

Zatrudnienie pracownika oznacza dla przedsiębiorcy konieczność ponoszenia kosztów. Jak się okazuje, ze wzrostem płacy minimalnej, rosną również wartości składek, które za pracownika musi odprowadzić pracodawca m.in. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z racji tego, iż minimalne wynagrodzenie za wykonywaną pracę w 2018 roku wynosi 2100 zł, a więc w porównaniu do roku poprzedniego, wzrośnie o 100 zł. Tak więc przy wynagrodzeniu w wysokości 2100 zł, przedsiębiorca zatrudniając pracownika, będzie zobowiązany co miesiąc do opłacania poniższych składek: - ubezpieczenie emerytalne to stawka 9,76%, a więc 204,96 zł, - ubezpieczenie rentowe to stawka 6,5%, a więc 136,50 zł, - ubezpieczenie wypadkowe to stawka 1,80%, a więc 37,80 zł, - Fundusz Pracy to stawka 2,45%, a więc 51,45 zł, - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to stawka 0,10%, a więc 2,10 zł. Tak więc podsumowując,…
Read More