Franczyza

Franczyza to rodzaj umowy, którą zawiera się pomiędzy franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcami. Jest to ścisła współpraca pomiędzy firmami prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi. Umowa polega na tym, że franczyzodawca nadaje prawo franczyzobiorcom do prowadzenia jego działalności gospodarczej, według jego koncepcji i warunków. Upoważnia to indywidualnego biorcę do korzystania z nazwy handlowej dawcy, jego znaku towarowego lub usługowego, metod prowadzenia działalności gospodarczej, wiedzy technicznej, systemów postępowania i innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a także do korzystania ze stałej pomocy handlowej i technicznej franczyzodawcy. Wyróżnia się następujące rodzaje franczyzy: Indywidualny – jeden franczyzodawca, wielu franczyzobiorców. Sieciowy – po stronie franczyzobiorców występuje wiele podmiotów. Subordynacyjny – sam franczyzodawca nie prowadzi placówki, posiada tylko koncepcję. Jest ona rozwijana przez franczyzobiorców. Partnerski – franczyzodawca część placówek prowadzi sam a resztę prowadzą franczyzobiorcy.…
Read More