Kiedy zawrzeć umowę zlecenie?

Podstawą prawną przy zawieraniu umów zlecenie stanowi Kodeks Cywilny. Z przepisów ustawy wynika, że zleceniobiorca zobowiązuje się do starannego działania, ale nie odpowiada za efekty swojej pracy. Należy pamiętać, że umów o pracę nie można zastąpić kontraktami cywilnoprawnymi. Przedsiębiorca nie ma prawa proponować takiego rozwiązania. Jeśli nie jesteś pewny, czy kontrakt jaki podpisałeś odpowiada charakterowi Twoich obowiązków, możesz wnioskować o ustalenie stosunku pracy.  Choć z Kodeksu Cywilnego nie wynika bezpośrednio, że umowa zlecenie powinna być zawarta w formie pisemnej, warto zdecydować się na takie rozwiązanie. Ustne rozwiązania również są wiążące, jednak znacznie trudniej je udowodnić. Brak pisemnego potwierdzenia może stanowić przyczynę konfliktów. Najbezpieczniejsze wyjście to podpisanie dokumentu, w którym są zawarte: - informacje dotyczące stron kontraktu, - data rozpoczęcia i wygaśnięcia współpracy, - przedmiot zlecenia, - wysokość wynagrodzenia, - podpisy…
Read More