Czy warto płacić ubezpieczenie chorobowe?

Dla małych firm podatek dochodowy od pracy, który każdy przedsiębiorca musi płacić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to prawdziwa zmora. Jest to problem głównie dla samozatrudnionych, którym niezależnie od dochodów każdego miesiąca pobiera się ponad tysiąc złotych. Sytuacji nawet nie poprawiło wprowadzenie jakiś czas temu tzw. małego ZUS-u dla nowych firm.  Na składkę, którą odprowadzamy co miesiąc, składa się: - ubezpieczenie emerytalno-rentowe, - ubezpieczenie chorobowe, - ubezpieczenie zdrowotne, - Fundusz Pracy, - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Z powyższych składek warto przyjrzeć się bliżej ubezpieczeniu chorobowemu, ponieważ nie jest ono obowiązkowe. W przypadku, gdy płacimy tzw. mały ZUS, koszt miesięczny wynosi około 12 zł, a gdy decydujemy się na “duży ZUS” to 55 zł.  Jak obliczyć składkę zdrowotną?
Read More