Najwyższe zyski w historii!

Co kieruje osobami, które decydują się na otworzenie własnego biznesu? To bardzo proste. Zazwyczaj pragną oni znacząco podnieść swoje zarobki. Do tego oczywiście dochodzi wiele innych pozytywnych aspektów związanych z prowadzeniem własnej firmy takich, jak na przykład niezależność, samorealizacja, itd. W większości przypadków to jednak pieniądze są główną motywacją do założenia własnej działalności. Cele firm zazwyczaj także związane z finansami, a konkretnie z maksymalizacją zysków. Ciekawostka! Czy wiesz, że najwyższy w historii zysk osiągnięty przez przedsiębiorstwo wyniósł aż 53,4 miliarda dolarów? Dokonała tego spółka Apple w roku 2015, a wiązało się to ze sprzedażą ich najnowszego iPhone’a. Ten niesamowity rekord nie przyszedł jednak za darmo, to rezultat bardzo ciężkiej pracy Tima Cook’a. Założenie własnej firmy zawsze wiąże się z ryzykiem niepowodzenia, jednak powyższy przykład jest dowodem na to, że odpowiednie…
Więcej

Pełna księgowość

Pełna księgowość jest jedną z form prowadzenia księgowości. Jest ona zaawansowana i skomplikowana, dlatego wymaga zazwyczaj zatrudnienia profesjonalnej księgowej bądź biura rachunkowego, co wiąże się z kolei ze sporymi kosztami. Mimo to, ważną zaletą pełnej księgowości jest umożliwienie przeprowadzenia dogłębnej analizy ponoszonych wydatków, kosztów osiąganych przychodów, zysków oraz wszystkich operacji gospodarczych. Dla kogo obowiązkowa jest pełna księgowość? Prowadzić ją muszą wszystkie spółki kapitałowe oraz osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. Możemy również wybrać pełną księgowość dobrowolnie, nawet jeśli nie mamy takiego obowiązku. Taka sytuacja rzadko się jednak zdarza, właśnie ze względu na koszty, które obciążają przedsiębiorstwo ze względu na pełną księgowość. Dowiedz…
Więcej

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja jest ogółem czynności rachunkowych, przez które zmierza się do sporządzenia szczegółowego spisu z natury składników majątkowych, a także źródeł ich pochodzenia na określony dzień. Polega ona na ustaleniu za pomocą spisu, faktycznego stanu składników majątkowych oraz wyjaśnieniu różnic między stanem rzeczywistym a stanem z zapisów księgowych. Różnice te mogą wynikać z: → naturalnych cech przedmiotów (np. gnicie, wysychanie, przeterminowanie) → błędów oraz nadużyć popełnionych przez pracowników. Inwentaryzację przeprowadza się celem ustalenia rzeczywistego stanu aktywów oraz pasywów. Do zadań wykonywanych podczas jej przeprowadzania należy: → uzgodnienie zapisów księgowych ze stanem rzeczywistym, → rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych, → ocena przydatności gospodarczej składników majątku objętych spisem, → przeciwdziałanie nieprawidłowościom stwierdzonym w czasie spisu.
Więcej