Bilans w formie uproszczonej

Bilans w firmie prowadzącej pełną księgowość stanowi zestawienie aktywów i pasywów firmy na początek okresu sprawozdawczego (bilans otwarcia) i na jego koniec (bilans zamknięcia). Bilans pozwala na określenie sytuacji firmy jeśli chodzi o stan majątkowy. Bilans zazwyczaj sporządzany jest w pełnej wersji, jednak istnieje możliwość sporządzenia go w formie uproszczonej. Bilans w formie uproszczonej pozwala na wykazanie w raporcie rocznym tylko niektórych informacji o jednostce. Bilans uproszczony może zostać sporządzony przez firmy, które w roku bilansowym oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie osiągnęły 2 z 3 wielkości: - średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etapy wynosiło max. 50 osób, - suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego wynosiła max. równowartość 2 mln euro, - przychody netto ze sprzedaży oraz operacji finansowych wynosiły max. równowartość 4 mln euro.
Read More

Najwyższe zyski w historii!

Co kieruje osobami, które decydują się na otworzenie własnego biznesu? To bardzo proste. Zazwyczaj pragną oni znacząco podnieść swoje zarobki. Do tego oczywiście dochodzi wiele innych pozytywnych aspektów związanych z prowadzeniem własnej firmy takich, jak na przykład niezależność, samorealizacja, itd. W większości przypadków to jednak pieniądze są główną motywacją do założenia własnej działalności. Cele firm zazwyczaj także związane z finansami, a konkretnie z maksymalizacją zysków. Ciekawostka! Czy wiesz, że najwyższy w historii zysk osiągnięty przez przedsiębiorstwo wyniósł aż 53,4 miliarda dolarów? Dokonała tego spółka Apple w roku 2015, a wiązało się to ze sprzedażą ich najnowszego iPhone’a. Ten niesamowity rekord nie przyszedł jednak za darmo, to rezultat bardzo ciężkiej pracy Tima Cook’a. Założenie własnej firmy zawsze wiąże się z ryzykiem niepowodzenia, jednak powyższy przykład jest dowodem na to, że odpowiednie…
Read More

Pełna księgowość

Pełna księgowość jest jedną z form prowadzenia księgowości. Jest ona zaawansowana i skomplikowana, dlatego wymaga zazwyczaj zatrudnienia profesjonalnej księgowej bądź biura rachunkowego, co wiąże się z kolei ze sporymi kosztami. Mimo to, ważną zaletą pełnej księgowości jest umożliwienie przeprowadzenia dogłębnej analizy ponoszonych wydatków, kosztów osiąganych przychodów, zysków oraz wszystkich operacji gospodarczych. Dla kogo obowiązkowa jest pełna księgowość? Prowadzić ją muszą wszystkie spółki kapitałowe oraz osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. Możemy również wybrać pełną księgowość dobrowolnie, nawet jeśli nie mamy takiego obowiązku. Taka sytuacja rzadko się jednak zdarza, właśnie ze względu na koszty, które obciążają przedsiębiorstwo ze względu na pełną księgowość. Dowiedz…
Read More