Kasy fiskalne w 2022

Kasy fiskalne w 2022 roku są obowiązkiem coraz to większej ilości przedsiębiorców. Niemal codziennie lista branż się rozszerza o kolejne zawody, w których ewidencja za pomocą kasy jest obligatoryjna.  W ramach przypomnienia - każdy podatnik, który prowadzi sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych ma obowiązek ewidencji za pomocą kasy fiskalnej w przypadku, gdy obroty będą większe niż 20 tys. złotych. W wypadku, gdy podatnik nie zastosuje się do tego wymogu, może zostać na niego nałożona kara w wysokości 305 kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług w okresie nieprowadzenia kasy fiskalnej. Obowiązek prowadzenia kas fiskalnych (poza tymi, które wymieniliśmy w lipcu) dodatkowo dotyczy branż:  transportowych - przewozy pasażerskie, bagażowe, sprzątających - mycie, czyszczenie samochodów, dokonujących przeglądy techniczne pojazdów, wykonujących usługi polegające na zmianie opon pojazdów, naprawczych -…
Read More

Elementy bilansu

Bilans sporządzany jest obowiązkowo na zakończenie roku obrotowego, pozwala on na określenie sytuacji finansowej firmy. Suma aktywów w bilansie musi być równa sumie pasywów - wynika to z zasady równowagi bilansowej. Bilans powinien zawierać: - nazwę i adres firmy, - datę sporządzenia bilansu tzw. dzień bilansowy, - pozycje i grupy aktywów z ich wartością całkowitą, - pozycje i grupy pasywów z ich wartością całkowitą, - sumę bilansową aktywów i pasywów, - data i miejsce sporządzenia bilansu, - podpis osoby sporządzającej bilans. - podpis kierownika firmy.
Read More

Kapitał podstawowy (kapitał zakładowy)

Kapitał zakładowy bardzo często określany jest również jaki kapitał podstawowy, bądź kapitał założycielski. Jest niczym innym jak po prostu pierwotnym wkładem właścicieli, który wnoszony jest w trakcie zakładania spółki. Co jednak jest bardzo ważne – jego wysokość może ulegać zmianie wraz z rozwojem spółki, aczkolwiek musi być zgodna z danymi zawartymi w rejestrze handlowym, umowie spółki, bądź statucie jednostki gospodarczej. → W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 50 000 zł. → W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 5 000 złotych i dzielić się na udziały o równej, bądź nierównej wartości nominalnej. Z kolei jednostkowa wartość udziału nie może być niższa niż 50 zł. W sytuacji, kiedy udział jest obejmowany po cenie wyższej niż wartość nominalna, wówczas nadwyżkę przelewa się do…
Read More