Karta podatkowa a zatrudnienie pracownika – forma zatrudnienia, limity pracowników i przekroczenie limitów

W dzisiejszym świecie przedsiębiorcy często mają do czynienia z różnymi formami zatrudnienia. Jedną z opcji jest korzystanie z tzw. karty podatkowej. W tym artykule przyjrzymy się temu, czym jest karta podatkowa, jak wpływa na zatrudnienie pracownika oraz jakie są ograniczenia związane z liczbą pracowników. Spis treści: 1. Czym jest karta podatkowa? 2. Zatrudnienie pracownika przy posiadaniu karty podatkowej 3. Limity zatrudnienia pracowników 4. Przekroczenie limitów i konsekwencje Czym jest karta podatkowa? Karta podatkowa to forma rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przez pracowników samodzielnych. Zamiast tradycyjnego umowy o pracę, osoba posiadająca kartę podatkową wystawia faktury za swoje usługi. Jest to popularne rozwiązanie wśród freelancerów i osób prowadzących działalność gospodarczą. Zatrudnienie pracownika przy posiadaniu karty podatkowej Korzystanie z karty podatkowej nie wyklucza możliwości zatrudnienia pracowników. Przedsiębiorca z kartą podatkową może…
Read More

Kasy fiskalne w 2022

Kasy fiskalne w 2022 roku są obowiązkiem coraz to większej ilości przedsiębiorców. Niemal codziennie lista branż się rozszerza o kolejne zawody, w których ewidencja za pomocą kasy jest obligatoryjna.  W ramach przypomnienia - każdy podatnik, który prowadzi sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych ma obowiązek ewidencji za pomocą kasy fiskalnej w przypadku, gdy obroty będą większe niż 20 tys. złotych. W wypadku, gdy podatnik nie zastosuje się do tego wymogu, może zostać na niego nałożona kara w wysokości 305 kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług w okresie nieprowadzenia kasy fiskalnej. Obowiązek prowadzenia kas fiskalnych (poza tymi, które wymieniliśmy w lipcu) dodatkowo dotyczy branż:  transportowych - przewozy pasażerskie, bagażowe, sprzątających - mycie, czyszczenie samochodów, dokonujących przeglądy techniczne pojazdów, wykonujących usługi polegające na zmianie opon pojazdów, naprawczych -…
Read More

Elementy bilansu

Bilans sporządzany jest obowiązkowo na zakończenie roku obrotowego, pozwala on na określenie sytuacji finansowej firmy. Suma aktywów w bilansie musi być równa sumie pasywów - wynika to z zasady równowagi bilansowej. Bilans powinien zawierać: - nazwę i adres firmy, - datę sporządzenia bilansu tzw. dzień bilansowy, - pozycje i grupy aktywów z ich wartością całkowitą, - pozycje i grupy pasywów z ich wartością całkowitą, - sumę bilansową aktywów i pasywów, - data i miejsce sporządzenia bilansu, - podpis osoby sporządzającej bilans. - podpis kierownika firmy.
Read More