Zmiana kas fiskalnych na kasy online

Już zapewne zdecydowana większość polskich przedsiębiorców wie o tym, iż Prezydent podpisał ustawę o kasach fiskalnych online, której skutkiem będzie, iż przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób, które działalności nie prowadzą, będą zobowiązani do wycofywania się ze stosowania w rozliczeniach tradycyjnych kas fiskalnych. Pierwsze założenie owej zmiany informowało nas o tym, iż obowiązek ten jednocześnie spadnie na wszystkich przedsiębiorców w styczniu 2018 roku. Plany te uległy jednak zmianie i działania postanowiono rozłożyć w czasie, a trwająca pandemia COVID-19 jeszcze bardziej zmiany te przeciągnęła. Styczeń 2020 r. - obowiązkiem wprowadzenia kas fiskalnych online obciążone zostały warsz5taty samochodowe, jak również podmioty zajmujące się sprzedażą benzyny silnikowej, oleju napędowego, a także gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych. Styczeń 2021 r. - obowiązkiem wprowadzenia kas fiskalnych online obciążone zostały hotele, pensjonaty oraz gastronomia. Zmiana…
Więcej

Klasyfikacja dowodów księgowych

Dowód księgowy stanowi potwierdzenie dokonania transakcji gospodarczej. Jaka obowiązuje klasyfikacja dowodów księgowych oraz według jakich kryteriów zostają podzielone? Kryteria klasyfikacji dowodów księgowych: - według podstawy sporządzenia (pierwotne i wtórne) - jednostka sporządzająca (własne, obce) - przeznaczenie (wewnętrzne, zewnętrzne) - rodzaj przedmiotu ewidencji księgowej (kasowe, bankowe, magazynowe, płacowe, zakupu, sprzedaży) Dowody księgowe powinny charakteryzować się: - rzetelnością, - kompletnością, - brakiem błędów rachunkowych. Przed przyjęciem dowodu do księgowania należy sprawdzić go pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Istotna jest również adnotacja potwierdzająca sprawdzenie dokumentu oraz podpis osoby sprawdzającej.
Więcej

Terminy podatkowe i rachunkowe – czy powinny zostać przesunięte?

W ostatnich dniach sporo mówi się o tym, iż rząd planuje ułatwienie firmom rozliczenia podatków w trakcie trwającej epidemii koronawirusa. W grę wchodzi m.in. przesunięcie w czasie wejścia w życie nowych zasad dotyczących przesyłania JPK. Zdaniem księgowych konieczne jest: - wydłużenie czasu na składanie sprawozdań finansowych, - wydłużenie czasu na złożenie deklaracji CIT-8, - wydłużenie czasu na złożenie deklaracji IFT-2, - wydłużenie czasu na złożenie raportu odnośnie schematów podatkowych. Początek tego tygodnia ma wnieść wstępny plan tzw. pakietu osłonowego, którego celem będzie złagodzenie skutków epidemii dla pracodawców i przedsiębiorców. Zmiany te prawdopodobnie będą wiązać się z ułatwieniem dostępu do instrumentów pożyczkowych, dofinansowania z FGŚP oraz wprowadzeniem niezbędnych rozwiązań podatkowych. SKwP zwraca również uwagę, iż przesunięcie terminów powinno dotyczyć również kwestii rachunkowych. Otóż wnioskuje się o odroczenie terminów składania wszelkich deklaracji…
Więcej