Kapitał podstawowy (kapitał zakładowy)

Kapitał zakładowy bardzo często określany jest również jaki kapitał podstawowy, bądź kapitał założycielski. Jest niczym innym jak po prostu pierwotnym wkładem właścicieli, który wnoszony jest w trakcie zakładania spółki. Co jednak jest bardzo ważne – jego wysokość może ulegać zmianie wraz z rozwojem spółki, aczkolwiek musi być zgodna z danymi zawartymi w rejestrze handlowym, umowie spółki, bądź statucie jednostki gospodarczej. → W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 50 000 zł. → W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 5 000 złotych i dzielić się na udziały o równej, bądź nierównej wartości nominalnej. Z kolei jednostkowa wartość udziału nie może być niższa niż 50 zł. W sytuacji, kiedy udział jest obejmowany po cenie wyższej niż wartość nominalna, wówczas nadwyżkę przelewa się do…
Więcej

Zmiana kas fiskalnych na kasy online

Już zapewne zdecydowana większość polskich przedsiębiorców wie o tym, iż Prezydent podpisał ustawę o kasach fiskalnych online, której skutkiem będzie, iż przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób, które działalności nie prowadzą, będą zobowiązani do wycofywania się ze stosowania w rozliczeniach tradycyjnych kas fiskalnych. Pierwsze założenie owej zmiany informowało nas o tym, iż obowiązek ten jednocześnie spadnie na wszystkich przedsiębiorców w styczniu 2018 roku. Plany te uległy jednak zmianie i działania postanowiono rozłożyć w czasie, a trwająca pandemia COVID-19 jeszcze bardziej zmiany te przeciągnęła. Styczeń 2020 r. - obowiązkiem wprowadzenia kas fiskalnych online obciążone zostały warsz5taty samochodowe, jak również podmioty zajmujące się sprzedażą benzyny silnikowej, oleju napędowego, a także gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych. Styczeń 2021 r. - obowiązkiem wprowadzenia kas fiskalnych online obciążone zostały hotele, pensjonaty oraz gastronomia. Zmiana…
Więcej

Klasyfikacja dowodów księgowych

Dowód księgowy stanowi potwierdzenie dokonania transakcji gospodarczej. Jaka obowiązuje klasyfikacja dowodów księgowych oraz według jakich kryteriów zostają podzielone? Kryteria klasyfikacji dowodów księgowych: - według podstawy sporządzenia (pierwotne i wtórne) - jednostka sporządzająca (własne, obce) - przeznaczenie (wewnętrzne, zewnętrzne) - rodzaj przedmiotu ewidencji księgowej (kasowe, bankowe, magazynowe, płacowe, zakupu, sprzedaży) Dowody księgowe powinny charakteryzować się: - rzetelnością, - kompletnością, - brakiem błędów rachunkowych. Przed przyjęciem dowodu do księgowania należy sprawdzić go pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Istotna jest również adnotacja potwierdzająca sprawdzenie dokumentu oraz podpis osoby sprawdzającej.
Więcej