Czym jest i jakie może być pełnomocnictwo?

W przepisach polskiego prawa jako pełnomocnictwo określa się zarówno czynność prawną, której treść stanowi upoważnienie osoby do dokonywania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy (i nie tylko). Na jego podstawie pełnomocnik jest również upoważniony do reprezentacji mocodawcy w sprawach, które zostały określone w sporządzanym pełnomocnictwie. Jako pełnomocnictwo może być określony sam dokument, w którym udziela się pełnomocnictwa. Pełnomocnik musi posiadać zdolność do czynności prawnych, aczkolwiek wystarczy jeśli będzie to ograniczona zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwa można udzielić w różnej formie z wyłączeniem sytuacji, gdy: - w pełnomocnictwie zawarte jest umocowanie w zakresie dokonania czynności prawnej, w przypadku której pod ryzykiem nieważności, przewidziana została forma szczególna, - ze względu na szczególny rodzaj pełnomocnictwa, konieczna jest konkretna forma sporządzenia. W Polsce dopuszczalne są następujące rodzaje pełnomocnictw: - pełnomocnictwo ogólne, - pełnomocnictwo rodzajowe, -…
Read More