Tajemnica handlowa i tajemnica przedsiębiorstwa

Wiele osób pyta o to czy istnieje zasadnicza różnica pomiędzy tajemnicą handlową, a tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica handlowa, a tajemnica przedsiębiorstwa to dokładnie to samo. Definicję oraz zakres tajemnicy przedsiębiorstwa odnajdziemy w artykule 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Termin ten określa się jako: ”nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”. Tajemnica handlowa może obejmować zatem dane klientów, wiedzę o ich potrzebach, koszty usług, ważne kontakty, know-how, kwestie finansowe firmy oraz działalnia firmy podejmowana w celu osiągnięcia określonego poziomu zysku. Tajemnica handlowa posiada ogromną wartość gospodarczą.   Zobacz komu zlecić prowadzenie księgowości -> KLIK
Read More