CIT jako podatek dochodowy od osób prawnych

Definicja Jest podatkiem bezpośrednim obciążającym dochody wypracowywane przez osoby prawne. Stawka tego podatku w Polsce wynosi obecnie 19 %. Podstawa opodatkowania to dochód zmniejszony o koszty jego uzyskania. Zakres podmiotowy, czyli podatnicy CIT: - wszelkie osoby prawne bez względu na fakt, w jaki sposób tę osobowość nabyły, - spółki kapitałowe w organizacji, - spółki komandytowo-akcyjne, - jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (wyjątkiem są spółki osobowe), - podatkowe grupy kapitałowe, - spółki nieposiadające osobowości prawnej, ale mające siedzibę, bądź zarząd w innym państwie. Zwolnienie z podatku CIT przysługuje: - funduszom inwestycyjnym, - funduszom emerytalnym, - organizacjom pożytku publicznego, - organizacjom kościelnym, - spółkom, które prowadzą działalność w specjalnych strefach ekonomicznych. Obowiązki Podatnicy CIT mogą wybrać, czy będą wpłacać zaliczkę na ten podatek za okres miesięczny, czy kwartalny. W pierwszym przypadku, wpłaca…
Read More