Środek trwały, a wyposażenie

W skład majątku spółki wchodzą różne elementy. Wśród nich znajdziemy środki trwałe oraz wyposażenie. Zagadnienia te wydają się być bardzo podobne, jednak podczas prowadzenia działalności każdy składnik majątku musi zostać dobrze skategoryzowany. Środki trwałe to elementy, które możemy poddać amortyzacji. Mogą być to zatem przedmioty i urządzenia produkowane zarówno samodzielnie, jak i nabyte, które stanowią własność lub współwłasność podatnika. Ważne jest jednak, że elementy te muszą być kompletne i w pełni przygotowane do natychmiastowego użytkowania. W firmie środkami trwałymi są urządzenia, maszyny, budynki i budowle, środki transportu. Wyposażenie to rzeczowe składniki majątku, służące do wykonywania działalności gospodarczej, które nie spełniają wymogów środka trwałego. Ewidencjując wyposażenie należy ujmować przedmioty, których wartość nie przekracza 1500 zł netto.  
Read More