Księgi rachunkowe w spółce z o.o.

Czy księgi rachunkowe w spółce z o.o. są obowiązkowe? Czy istnieje możliwość wyboru innego sposobu ewidencji księgowej? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona spółek kapitałowych handlowych. Zasady prowadzenia księgowości reguluje ustawa z 29 września 1994 roku. Zgodnie z jej zapisami spółka z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia wyłącznie pełnej formy księgowości, czyli ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe w spółce z o.o. zobowiązują do szczegółowej oraz rzetelnej ewidencji księgowej. Zgodnie z ustawą o rachunkowości ewidencji podlega każda złotówka przepływająca przez spółkę. Każda operacja, faktura lub płatność na rachunku musi zostać powiązana z odpowiednim wpisem w księgach rachunkowych. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w spółce z o.o. obliguje do sporządzania sprawozdań finansowych, które stanowi podsumowania wszystkich operacji w spółce. Na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu można dokonać wyceny wartości firmy. Sprawozdanie finansowe powinno zawierać:…
Więcej

Księgowość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jako, że spółka z o.o. jest najczęściej wybieraną formą działalności gospodarczej, postaram się przedstawić trochę informacji związanych z jej księgowością. Otóż spółka z o.o. nie ma wyboru jeśli chodzi o formę księgowości- musi prowadzić pełną, czyli tak zwane księgi rachunkowe. Zasady jej prowadzenia określa ustawa o rachunkowości. Po zakończeniu roku spółka z o.o. musi sporządzić tak zwane sprawozdanie finansowe, które zawiera: rachunek zysków i strat bilans dodatkowe informacje Wszystkie z dokumentów muszą być przedłożone w urzędzie skarbowym oraz sądzie rejestrowym. Seria obowiązków, które są związane z księgowością znajduje się po stronie firmy. Głównie w firmie na miejscu powinien być prowadzony raport kasowy odzwierciedlający stan gotówki w przedsiębiorstwie. Wszystkich płatności dokonuje się wyłącznie z pieniędzy spółki. Nic nie może być zapłacone z kieszeni właściciela. Jedynie może on pożyczyć pieniądze spółce na podstawie umowy pożyczki.…
Więcej