Księgowość online w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości. Często ten sposób ewidencji księgowej przeraża przedsiębiorców, którzy muszą ewidencjonować każdą złotówkę przepływającą przez firmę. Czy muszą robić to samodzielnie? Wygodnym rozwiązaniem umożliwiającym również rozwój firmy prowadzonej w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest skorzystanie z księgowości online, która usprawnia pracę przedsiębiorców. Księgowość online w spółce z o.o. - dlaczego warto? - dostęp do danych księgowych niezależnie od miejsca oraz czasu (wymagane połączenie internetowe) - niższy koszt prowadzenia księgowości online - możliwość tworzenia baz danych oraz bezpieczne przechowywanie informacji - automatycznie generowane dokumenty do US, ZUS - możliwość wystawiania faktur w każdym momencie Prowadzenie księgowości online w spółce z o.o. pozwala sprawnie zarządzać firmą.
Więcej

Księgi rachunkowe w spółce z o.o.

Czy księgi rachunkowe w spółce z o.o. są obowiązkowe? Czy istnieje możliwość wyboru innego sposobu ewidencji księgowej? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona spółek kapitałowych handlowych. Zasady prowadzenia księgowości reguluje ustawa z 29 września 1994 roku. Zgodnie z jej zapisami spółka z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia wyłącznie pełnej formy księgowości, czyli ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe w spółce z o.o. zobowiązują do szczegółowej oraz rzetelnej ewidencji księgowej. Zgodnie z ustawą o rachunkowości ewidencji podlega każda złotówka przepływająca przez spółkę. Każda operacja, faktura lub płatność na rachunku musi zostać powiązana z odpowiednim wpisem w księgach rachunkowych. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w spółce z o.o. obliguje do sporządzania sprawozdań finansowych, które stanowi podsumowania wszystkich operacji w spółce. Na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu można dokonać wyceny wartości firmy. Sprawozdanie finansowe powinno zawierać:…
Więcej

Księgowość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jako, że spółka z o.o. jest najczęściej wybieraną formą działalności gospodarczej, postaram się przedstawić trochę informacji związanych z jej księgowością. Otóż spółka z o.o. nie ma wyboru jeśli chodzi o formę księgowości- musi prowadzić pełną, czyli tak zwane księgi rachunkowe. Zasady jej prowadzenia określa ustawa o rachunkowości. Po zakończeniu roku spółka z o.o. musi sporządzić tak zwane sprawozdanie finansowe, które zawiera: rachunek zysków i strat bilans dodatkowe informacje Wszystkie z dokumentów muszą być przedłożone w urzędzie skarbowym oraz sądzie rejestrowym. Seria obowiązków, które są związane z księgowością znajduje się po stronie firmy. Głównie w firmie na miejscu powinien być prowadzony raport kasowy odzwierciedlający stan gotówki w przedsiębiorstwie. Wszystkich płatności dokonuje się wyłącznie z pieniędzy spółki. Nic nie może być zapłacone z kieszeni właściciela. Jedynie może on pożyczyć pieniądze spółce na podstawie umowy pożyczki.…
Więcej