Księgowość spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna jest połączeniem dwóch form spółek, w którym występują dwa rodzaje wspólników- komplementariusze (wspólnicy aktywni) i akcjonariusze (wspólnicy pasywni). Jeśli chodzi o księgowość i formę jej prowadzenia- założyciele nie mają wyboru, bowiem istnieje obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych. Księgowość pełna polega na ewidencjonowaniu niemal każdego zdarzenia gospodarczego, nawet takiego, które nie powoduje zmniejszenia czy powiększenia majątku, np. utrata wartości środka trwałego lub groźba wypłaty odszkodowania. Każdą operację ujmuje się podwójnym zapisem na kontach. Zasady tej ewidencji są zawarte w Ustawie o Rachunkowości. Nie da się ukryć, że w tych formach, w których istnieje obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych- są one uznawane za wadę. Wynika to z faktu, że są bardzo skomplikowane, bowiem ich prowadzenie reguluje wiele przepisów prawnych. No i oczywiście szczególnym ich minusem jest koszt utrzymania. Wymaga poniesienia wielu nakładów…
Read More