CIT w spółkach komandytowych

Coraz częściej słyszy się o planach rządu na wprowadzenie zmian w opodatkowaniu spółek komandytowych. Zgodnie zapowiedziami spółki komandytowe mają zostać opodatkowane podatkiem CIT oraz być zobowiązane do ujawniania planów polityki podatkowej. Obecnie spółki komandytowe to podmioty, które nie podlegają opodatkowaniu i posiadają przejrzystość podatkową. Już od 2021 roku, rząd chce wprowadzić zmiany, które obligowały będą spółki komandytowe do: - upublicznienia planów polityki podatkowej prowadzonych firm - opłacania przez wspólników spółki podatku od osób prawnych Wprowadzenie powyższych zmian spowodować może większe natężenie kontroli podatkowych, związanych z niedokonaniem przez przedsiębiorców płatności podatku zgodnie z planem podatkowym. W przypadku zaś opodatkowania podatkiem CIT, poddany temu ma być dochód uzyskany przez komandytariusza, czyli inwestora, natomiast komplementariusz będzie miał możliwość odliczenia podatku dochodowego zapłaconego przez spółkę. Wprowadzenie tych zmian, spowodowane jest w szczególności faktem, że…
Read More

Księgowość spółki komandytowej

Spółka komandytowa, to specyficzna forma działalności, którą zakłada się w celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą. Pozwala ona na prowadzenie biznesu o szerokim zakresie i dowolnym rozmiarze. Daje też wspólnikom swobodę, jeśli chodzi o kształtowanie odpowiedzialności za zobowiązania. Występują tutaj bowiem komplementariusze, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, a także reprezentują ją na zewnątrz. Są też komandytariusze, którzy odpowiadają jedynie do wyznaczonej sumy komandytowej i mogą reprezentować spółkę tylko w roli pełnomocników. Jeśli chodzi o księgowość spółki komandytowej, to niestety trzeba ją prowadzić w formie pełnej. Niestety czy stety? To zależy z jakiej strony na tę kwestię spojrzymy. Jeśli chodzi o negatywy to na pewno trzeba wspomnieć, że prowadzenie ksiąg handlowych, to zadanie skomplikowane, wymagające znajomości wielu przepisów, które ciągle się zmieniają. Nie da się ukryć też, że ponosi się…
Read More