Split payment – najważniejsze informacje

W Polsce split payment miał obowiązywać od stycznia 2018 roku. Z przyczyn niezależnych, ustawa wprowadzająca obowiązkowy split payment weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Jest to podzielona płatność (płatność nabywcy za towar czy usługę jest dokonywana na dwa rachunki bankowe dostawcy lub usługodawcy). Podział płatności: - wartość sprzedaży netto → rachunek bankowy dostawcy - zapłata kwoty podatku → trafia na specjalny rachunek VAT Po wprowadzeniu tej zmiany stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest koniecznością po spełnieniu łącznie 3 warunków: 1.  obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 r. 2. dokonywana jest transakcja B2B-sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami, niezależnie czy czynnymi czy zwolnionymi z VAT 3. wartość towarów brutto przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty Odpowiedzialność podatkowa Jeśli płatność zostanie…
Read More

Najważniejsze zmiany w przepisach w 2018 roku

Rok 2018 przyniósł kilka zmian w prawie, z którymi warto się zapoznać. Już od 1 stycznia mikro-przedsiębiorców obowiązuje prowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego. JPK to dane z prowadzonych w formie elektronicznej ksiąg podatkowych przedsiębiorcy. JPK VAT dotyczy wyłącznie podatników VAT czynnych. Przedsiębiorcy mają obowiązek składać go do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Co ważne ten dokument można przesłać w formie elektronicznej, a podpisać go można na 3 sposoby: poprzez dane autoryzacyjne, kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany e - PUAP. E - składka jest to suma wszystkich składek płatnika, którą musi wpłacić do ZUS. Nowy sposób opłacania składek jest ogromną zmianą bieżącego roku, ponieważ dotychczasowe rachunki zostały zamknięte, a otworzono nowe, indywidualne rachunki, umożliwiające opłaty składek jednym przelewem na konto. Od 1 stycznia każdy płatnik składek ZUS ma obowiązek wpłacać składki na swój…
Read More