Ewidencja wyposażenia

Wyposażenie to składniki majątku, których nie zalicza się do środków trwałych. Składniki zaliczane do wyposażenia muszą być związane z prowadzoną działalnością. Prowadzenie ewidencji wyposażenia jest obowiązkowe, określone jest przez przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ewidencji wyposażenia podlegają składniki majątku, których wartość początkowa przekracza kwotę 1500 złotych, ale nie przekracza kwoty 10 000 zł, a przewidywany okres użytkowania jest krótszy niż rok. Składniki majątku o niższej wartości nie muszą być ujmowane w ewidencji. Nie ma określonej formy ewidencji, jednak powinno zawrzeć się w niej: - numer wpisu, - datę nabycia wyposażenia, - numer faktury lub rachunku, - nazwę wyposażenia, - cenę zakupu lub koszt wytworzenia wyposażenia, - numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z nabycie wyposażenia,…
Read More