Podatek VAT

Ostatnie wpisy poświęcone były podatkom CIT I PIT, dziś pora dowiedzieć się więcej o podatku VAT. Podatkiem VAT nazywamy podatek od towarów i usług, który dotyczy zarówno sprzedawców jak i konsumentów. Jest to wartość doliczana do każdej transakcji. Nie jest rozliczany osobno w urzędzie skarbowym, ale podczas kupna towaru lub usługi, ponieważ zawiera się w jego cenie. Podatek VAT stanowi jedno z głównych źródeł dochodów państwa. Płacą go organizacje, które świadczą odpłatne usługi lub sprzedają towary. W przypadku kiedy otrzymana darowizna bądź dotacja ma bezpośredni wpływ na cenę usługi lub towaru, również płacony jest podatek. W ustawie o VAT nie ma rozróżnienia na działalność: statutową odpłatną, statutową nieodpłatną oraz gospodarczą. W związku z tym organizacja, która np. nie prowadzi działalności gospodarczej może być zobowiązana do płacenia podatku. Z płacenia podatku…
Read More