Nowa wysokość składek do ZUS

Aktualna wysokość składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynosi 1228 złotych. Do regulacji tej składki zobowiązany jest co miesiąc każdy przedsiębiorca niezależnie od wysokości swoich dochodów. Warto podkreślić, że przez pierwszych 6 miesięcy działalności przedsiębiorca może nie płacić składek do ZUS za wyjątkiem składki zdrowotnej w wysokości 319,94 złotych, a przez kolejne dwa lata jest uprawniony do płacenia małego ZUS-u w wysokości 520 złotych. Po zakończeniu tego okresu do końca prowadzenia działalności musi regulować już pełny ZUS niezależnie od tego czy w danym miesiącu osiągnął zyski, czy poniósł straty. Rząd zapowiada ogromne zmiany. Od 2019 roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z elastycznych stawek ZUS zależnych od wysokości osiągniętego przychodu. W tym celu będzie trzeba jednak spełnić jeden warunek. Roczny przychód z pozarolniczej działalności nie może przekroczyć 30-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w…
Read More