Czy warto płacić ubezpieczenie chorobowe?

Dla małych firm podatek dochodowy od pracy, który każdy przedsiębiorca musi płacić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to prawdziwa zmora. Jest to problem głównie dla samozatrudnionych, którym niezależnie od dochodów każdego miesiąca pobiera się ponad tysiąc złotych. Sytuacji nawet nie poprawiło wprowadzenie jakiś czas temu tzw. małego ZUS-u dla nowych firm.  Na składkę, którą odprowadzamy co miesiąc, składa się: - ubezpieczenie emerytalno-rentowe, - ubezpieczenie chorobowe, - ubezpieczenie zdrowotne, - Fundusz Pracy, - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Z powyższych składek warto przyjrzeć się bliżej ubezpieczeniu chorobowemu, ponieważ nie jest ono obowiązkowe. W przypadku, gdy płacimy tzw. mały ZUS, koszt miesięczny wynosi około 12 zł, a gdy decydujemy się na “duży ZUS” to 55 zł.  Jak obliczyć składkę zdrowotną?
Read More

Jak obliczyć składkę zdrowotną?

Składkę zdrowotną można odliczyć od podatku dochodowego pod warunkiem, że została zapłacona. Co również ważne, odliczeniu nie podlegają również składki opłacone za pracowników - przedsiębiorca bowiem nie finansuje ich, a pobiera z wynagrodzenia pracowników i przekazuje do ZUS-u. Odliczenie składki zdrowotnej od podatku jest możliwe w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych zarówno na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym, jak i kartą podatkową. Odliczeń dokonuje się na bieżąco, poprzez obniżenie zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu lub kwartale, w którym składki zostały opłacone. Jeśli suma zapłaconych składek jest wyższa niż podatek za dany miesiąc lub kwartał, nieodliczoną część zaliczek można odliczyć w kolejnych miesiącach/kwartałach- nie później niż do momentu złożenia rocznego zeznania podatkowego. Bardzo ważne jest to, że nie ma możliwości, by opłacone w danym roku składki zostały odliczone w kolejnym roku. …
Read More